Thursday, 18 January 2018 16:53

DUYURU

UYGULAMA (HARİTA-YENİLEME) ALANI İLANI

03.07.1998 tarihli Resmi  Gazetede yayınlanan Emirname gereğince, ekli ilanda belirtilen köy/mahallelerde Kadastro Haritalarının yeniden düzenlenmesi çalışmaları yapılacak olup, buna ilişkin uygulama (harita-yenileme) alanı ilanı yapılmıştır.

Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Güzelyurt İlçesi; Akçay, Gayretköy, Mevlevi, Serhatköy, Şahinler, Zümrütköy, Yayla, Güneşköy, Aydınköy, Yukarı Bostancı, Aşağı Bostancı köy/mahallelerinde kadastro haritalarının yenilenmesi çalışmaları yapılacaktır.

Bu uygulama alanları sınırı içerisinde taşınmaz malı bulunan kişilerin veya temsilcilerin;

Uygulama (Harita-Yenileme) ekibince yapılacak ada ve mevki ilanında belirtilecek gün ve saatte taşınmaz malların başında hazır bulunmaları, hazır bulunmayanların yokluklarında işlem yapılacağı,

Tahdit ve tespitlere kadastro uygulama ekibinin uygulama alanındaki görevinin sona erdiği tarihe kadar yapılacak itirazlar kadastro (Yenileme) komisyonunda inceleneceğinden, itirazı olanların bu süre içinde belgeleri ile birlikte Müdürlüğe veya kadastro (Yenileme) ekibine müracaat etmeleri, itiraz sonuçlarının askı cetvellerinde gösterileceği, bu tarihten sonraki itirazlar için ise, uygulama (Harita-Yenileme) sonuçlarının gösterildiği 60 günlük askı ilanı süresi içinde Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğüne müracaat edebileceği, askı ilanı süresinin bitiminden sonra ise ilgili kaza mahkemesinde dava açmak suretiyle itiraz yapılabileceği duyuruldu.

Read 1098 times

sikayet

dergi

newspaper


Kıbrıs Tüp Bebeğim

Erbatu Estate

İnce Estate