Cuma, 14 Eylül 2018 12:00

Tasarruf Tedbirleri

TASARRUF TEDBİRLERİ

            Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeni ile kıt olan kaynaklarımızın verimli ve etkin kullanılabilmesi oldukça önem arzetmektedir.

            Sunmakta olduğumuz hizmetlerin durmaması ve devamlılığının sağlanması için birtakım tasarruf tedbirleri alınması gerekmektedir.

 • Sorumlular günlük çalışma programları yapmak sureti ile hizmetlerin mesai saatleri içerisinde yaptırılmasını sağlamalı ve ek mesai çalıştırmaktan kaçınılmalıdır.
 • Kaynaklarımızın israf edilmeden en verimli bir şekilde kullanılması temel prensibimiz olmalıdır.
 • Bütçede ödeneği olmayan alımlar yapılmamalıdır.  
 • İhtiyaç miktarını aşan alımlardan kaçınılmalıdır.
 • Ortaya çıkacak yeni ihtiyaçlar, stoklar kontrol edilmek sureti ile çözümlenmelidir.
 • İhtiyacın kolay ve zahmetsiz yollardan satın alınıp edinme yerine, araştırılarak stoktan tedarik edilmesi sağlanmalıdır.
 • Mal veya hizmetin tedariki maliyet-fayda yöntemi ile değerlendirilmelidir.
 • Ödemekle yükümlü olduğumuz elektrik gibi ücretlerleri gecikme zammına yol açmadan gününde ödenmesini sağlamalıyız.
 • Elektrik kullanımında tasarruf bilinci yaratılması amacı ile personel bilinçlendirilmelidir.
 • Zorunlu olmadıkça klima ve benzeri cihazları kullanmaktan kaçınılmalıyız.
 • Elektrikli soba gibi yüksek enerji çeken cihazların kullanımından kaçınmalıyız.
 • Klima ile soğutulan odaların kapı ve pencereleri mutlaka kapalı bulundurmalıyız.
 • İş makinelerinin gereksiz kullanılmaları önlenmeli, bu tür kullanımların yüksek maliyetlere neden olduğu ve makinelerin erken yıpranmasına yol açtığı unutulmamalıdır.
 • Taşıtların daha az yakıt tüketmesini sağlamak için servis ve bakımlarının ihmal edilmemesini sağlamalıyız.
 • Faxla gönderilen evrakların teyidi zorunlu olmayanlar ayrıca postayla gönderilmemelidir.
 • Fax cihazlarını fotokopi olarak kullanmaktan kaçınmalıyız.
 • Telefon kullanımlarının limiti aşmamasına dikkat etmeli, limiti aşanların ödemesi kullanıcılar tarafından yapılmalıdır.
 • Sarf malzemelerin kullanımına azami dikkat edilmeli ve gereksiz kullanımından kaçınılmalıyız.
 • Zorunlu haller dışında personelin öğle yemeği ihtiyacını kendisinin karşılaması için gerekli düzenleme yapılmalı ve ancak hizmette ara vermesi mümkün olmayan işlerde çalışan personel için yemek tedariki yapılmalıdır.
 • Kamu görevlilerinin ikinci iş yapma yasağı olduğu bilinci ile hareket etmeli ve mesai saatlerine tam anlamı ile uyulması ve verimli çalışılması gerektiğini bilmeliyiz.
 • Mal ve/veya hizmet tedarik sürecinde onay sistemi çalıştırılmalı ve fiyat araştırılması   mutlaka yapılmalıdır.
 • Akaryakıt ihtiyacının karşılanmasında görevliden mutlaka fiş alınmalı ve akaryakıt istasyonlarında düzenlenen periyodik sıraya mutlaka uyulmalıdır.
 • Mal alımlarında, alımı gerçekleştiren kişi alımı yaptığı anda düzenlenen faturayı imzalayarak teslim alacak ve faturayı onay sürecine sokacaktır.
 • Farklı gün ve saatlerde, farklı amaçlar için alınan mallara yönelik işletmeler tarafından düzenlenen toplu fatura kesinlikle Kabul edilmeyecek ve faturaların amaca uygun hazırlanması sağlanacaktır.

Böylesi olumsuz bir süreci en az hasarla atlatabilmenin en önemli ve değerli yolunun personelimizin verimli, etkin ve özverili çalışması ile gerçekleştirileceğinin bilinci ile belirtilen tasarruf tedbirlerine azami dikkat edilmesi gerektiğini belirtirim.

Mahmut ÖZÇINAR

   Belediye Başkanı

 

 

Okunma 2026 defa

sikayet

dergi

gazete