Cuma, 08 Mart 2019 12:47

Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisi ve Pompa İstasyonu ile ilgili haber

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE

Konu: 5/6 Mart 2019 tarihlerinde Kıbrıs Gazetesinde yayınlanan Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisi ve Pompa İstasyonu ile ilgili haber

5 ve 6 Mart 2019 tarihlerinde Kıbrıs Gazetesinde yayınlanan haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur.

A) Konu habere ilişkin olarak Kıbrıs Gazetesinde 6 Mart 2019 tarihinde kullanılan fotoğraftaki yer ham suyun aktığı kanalizasyon ağı değil, arıtılmış suyun deşarj edildiği noktadır.

B) Bahse konu yer dere yatağı olup, Yılmazköy yönünden gelen ve Dar Dere diye bilinen dere yatağının geçtiği noktadır.

C) Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisinde 27 Şubat tarihinde yaşanan süreç şöyledir.

i) 27 Şubat 2019 günü yoğun yağışların yaşandığı sabah saat 02:30 dolaylarında tesise ve tesisin olduğu bölgeye çok sayıda yıldırım düşüşleri yaşanmıştır.

ii) Yoğun olarak yaşanan yıldırım düşüşleri sonrası elektrikler kesilmiş ve yedek jeneratör sistemi hasar görmüş ve bu yüzden tesis devre dışı kalmıştır.

iii) Tesisin devre dışı kalması sonrası Arıtma Tesisi’nin işletmesini yürüten Uluslararası Alman Şirketi görevlileri saat sabah 03:00 gibi olay yerine intikal etmişlerdir.

iv) Yapılan tespitlerde yıldırım düşmesi sonrası jeneratörün ana kartının yanı sıra tüm bilgisayar sisteminin de etkilendiği ve cihazların tamamen kullanılamaz duruma geldiği belirlenmiştir.

v) Arıtma Tesisinin devre dışı kalması nedeni ile tesisin kalıcı hasara uğramaması için pompa istasyonundan arıtma tesisine pompalanacak ham suyun istasyondan deşarj edilmesi gerektiği kararı alınmış ve deşarj işlemine başlanmıştır. Bu uygulama bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu tür tesislerde olağanüstü hallerde uygulanan bir sistemdir. Aksi durumda Tesis komple kaybedilebilirdi.

vi) Görevliler tesisin tekrar devreye konabilmesi için öncelikle yedek güç olan jeneratörün tamir edilmesi yönüne gitmişler ve jeneratörün temin edildiği şirketle temasa geçilerek konu aktarılmış ve tamiri talep edilmiştir.

vii) Aynı gün (27 Şubat) saat 11:00 gibi jeneratör ve sistem tamir edilerek Arıtma Tesisi devreye konmuş ve pompa istasyonundan yapılan deşarj işleri de sonlandırılmıştır.

Kıbrıs Gazetesi’nin 5 ve 6 Mart 2019 tarihlerinde yaptığı haberde “Yayla Deresi içinden geçen kanalizasyon hattının kapağından lağım suyu akıyor” ifadesi tamamen yanlış bir bilgiden kaynaklanmaktadır.

Yayla Deresi diye tabir edilen noktada kanalizasyon ağı bulunmamaktadır. Bahsedilen hat arıtılan atık suyun deşarj edildiği hattır. 2012 yılından beridir biyolojik arıtma sistemi ile aktif olarak çalışmakta olan tesiste arıtılan su bir saat aralıklarla sistem tarafından otomatik olarak test edilmektedir. Ayrıca Çevre Dairesi ve ilgili diğer daireler tarafından Arıtma Tesisi’nin çıkışından, arıtılan sudan sürekli örnekler alınmakta ve tahliller yapılmaktadır. Bulunan değerler bırakın ülkemizin kriterlerini, Avrupa Birliği kriterlerinin bile altındadır.

Ayrıca 2019 yılı içerisinde çok olumlu bir gelişme yaşanmış ve arıtılan suyun tarımsal amaçlı olarak kullanımı için AB kaynaklı ihaleye çıkılmış ve ihale 4000.000 Euro bedelle bağlanmıştır. Nisan 2019 tarihinde temeli atılacak olan proje ile 3 km boyunca basınçlı sulama hatları döşenecek ve bu sayede saatte 136 m³ su tarımsal alanda kullanılabilecektir. Proje ayrıca 100 bin tonluk lagun inşaatını da içermektedir. Lagun inşaatının bitmesi ve su tutması ile bölgede kuş gözlem noktaları da oluşturulacak.

Kurum olarak büyük fedakarlıklarla kurmuş olduğumuz ve başarılı bir şekilde çalıştırılmakta olan tesisin ve ünitelerinin tüm kamuoyunun bilgi ve görüşüne açık olduğunu belirtmek isteriz.

Bu bilgiler ışığında tüm kamuoyunu ve basın mensuplarını Tesis ve Kanalizasyon ağında yapılacak bilgilendirme gezisine davet etmek isteriz.

Saygılarımla Bilgilerinize Sunarız.

Mahmut Özçınar
Belediye Başkanı

 

ÖZET NOT: 6 Mart 2019 Çarşamba günü Arıtma Tesisi’ni işleten firmanın yetkilileri ve Belediyemizde çalışan mühendislerimiz Yılmazköy-Yayla güzergahında bulunan dere içerisinde Yılmazköy’den itibaren bir çalışma yapmışlardır. Yapılan gözlemde suyun Yılmazköy’den itibaren bir kirlilik taşıdığı tespit edilmiştir. Derenin Çeşitli noktalarında yapılan kontrollerde suyun özellikle narenciye tesisi olan Cypfruvex’in alt kısımlarında yoğun bir kirlenmeye maruz kaldığı tespit edilmiştir.
Elde edilen gözlem tespitleri Güzelyurt Çevre Dairesi ve konu ile ilgili diğer kurumlar ivedilikle bilgilendirilmiştir.

 

 

 

 

 

Sayın, Ali Baturay
Kıbrıs Gazetesi
Genel Yayın Yönetmeni

 

Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisi ’ne yönelik yapılan haberler nedeni ile sizleri samimiyet ve içtenliğinize güvenerek bilgilendirme ihtiyacı duydum.

Yıldırım düşmesi sonrası yaşanan arızanın ve bunun sonucunda tesisin devre dışı kalma süreci ekte tüm ayrıntıları ile bilginize sunuyorum.

Bu süreç abartısız ve net olarak belirtilmiştir. Benim öncelikle sizlere belirtmek istediğim konu yapılan haberde bilimsel verilerin eksikliğidir.

Muhabirler haberlerini mutlaka yapmalı, ancak ilave olarak haberine bir uzman görüşü eklemeli diye düşünüyoruz.

Örneğin haberde konu edilen bölgede kesinlikle ham suyun geçtiği kanalizasyon hattı bulunmamaktadır. Bahse geçen bölgenin ilerisinde tesisin deşarj hattı bulunmaktadır ve o hattan arıtılan su deşarj edilmektedir.

Tesis biyolojik Arıtma Sistemi ile 2012 yılından beridir aktif olarak çalışmaktadır. Ve sistem otomatik olarak arıtılan suyu tahlil etmektedir. Hatta tesisten ilgili bakanlıklar ve daireler sürekli numuneler almakta ve tahlil yaptırmaktadırlar.

Bugüne değin tahlil sonuçlarında elde edilen değerler bırakın ülkenin kriterlerini, AB standartlarının bile altında çıkmıştır.

Bu bilgi dışında sizlere görevlilerimizin tespit ettiği bir başka gözlem bulgusunu aktarmak istiyorum.

Haberleriniz üzerine 6 Mart 2019 günü günü Arıtma Tesisi’ni işleten uluslararası Alman şirketi görevlileri ile mühendislerimiz bir araştırma yapmışlar ve Yılmazköy-Yayla güzergahında akmakta olan ve ‘Dar Dere’ olarak bilinen derede özellikle Yılmazköy bölgesinde suda gözle görülür bir kirlilik tespit etmişlerdir.

Aynı dere üzerinde Güzelyurt güzergahında çeşitli noktalarda yapılan gözlemde suyun gittikçe kirlendiği ve özellikle Yuvacık bölgesinde Cypruvex Narenciye Tesisi alt tarafında suyun yoğun bir kirliliğe maruz kaldığı gözlemlenmiştir. Aynı yoğun kirlilikteki su Yayla içerisinden geçip gitmektedir.

Ekiplerimizin yaptığı gözlem ve tesbitler konunun hassasiyeti nedeni ile ivedilikle ilgili bakanlık ve daireler aktarılmıştır.

Konuyu bilgilerinize sunar, Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisi ve Tesise bağlı ünitelerde basın mensuplarına yönelik yapmayı planladığımız gözlem ve bilgilendirme gezisine davet ederim.

Saygı ve Sevgilerimle.

Süleyman ALDAĞ
Güzelyurt Belediye Müdürü

 

Okunma 1573 defa

sikayet

dergi

gazete