Müstehlik İsim Değişikliği Müraacat Formu

MÜSTEHLİK İSİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜRACAAT FORMU

Abonenin

Yeni Abonenin

Güzelyurt Belediye Başkanlığına;

adresinde bulunan müstehlik numaralı abone kaydının adıma geçirilmesini talep ederim.

Tarih:

   Cevabınız:

Görevli tarafından doldurulacaktır

Uygundur / Uygun Değildir

Gerekçe:

Adı ve Soyadı:

İmza:

Tarih:


GB-010

sikayet

gazete