Monday, 10 February 2020 15:57

2. EL KENDİNDEN YÜKLEYİCİ ÇEKİRGE ARAÇ ALIM İHALESİ

  • Teklifler, en geç 25/02/2020 tarihinde, saat 12:00’a kadar Güzelyurt Belediyesi Merkez Binası bulunan teklif kutusuna atılmış olacaktır.

  • İhale Dosyası 25/02/2020 tarih ve saat 11:00’a kadar Belediye Veznesine yatırılacak 500 TL karşılığında Güzelyurt Belediyesi’nden temin edilebilir.

  • Geçici Teminat miktarı, ihale katılımcıları tarafından 20/2016 Kamu İhale Yasası Madde 86 altında yapılan “Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nde” belirtilen oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır.

  • Teminat olarak banka teminat mektubu ve/veya Güzelyurt Belediyesi veznesine yatırılacak para karşılığında alınacak makbuz geçerli olacaktır. Geçici teminat mektubu bitiş süresi en az 13/04/2020 tarihli olacaktır.

  • İhale için ayrılmış toplam tahmini değer 150,000.00 TL’dir.

  • Bu ihaleye tüm gerçek veya tüzel kişilikler katılabilir.

Dosya İndir

sikayet

newspaperKıbrıs Tüp Bebek Merkezi

Kıbrıs Tüp Bebek Hastanesi