Page 2 - Güzelyurt Belediyesi
P. 2

Mart 2019       2                                                              Mart 2019       3

   ÖZÇINAR “YAĞIŞLAR                                                                 Güzelyurt Belediyesi’nin   MEMNUNİYET VERİCİ”                                                                almış olduğu tedbirler olası


                                                                            zararı önledi.  Güzelyurt Belediye Başkanı      • 1974 sonrası ilk kez suyun                                          Güzelyurt Belediye Başkanı      yapıldığını, olası bir taşkında
  Mahmut Özçınar Aralık 2018-     havzaya ulaştığını, havzanın                                          Mahmut Özçınar, yağış sonrası    kullanılmayı düşünülen
  Ocak 2019 tarihlerini kapsayan    yeraltı su kaynaklarının                                            Göletin taşması sonrası       malzemelerin tedbir amaçlı hazır
  dönemde ülkemizde ve         zenginleştirilmesi adına en                                          Güzelyurt Belediyesi’nin aldığı   bekletildiğini anlaı.
  bölgemizde yaşanan yağış       önemli nokta olduğunu belirten                                         tedbirlerle suyun kontrol altına   Göletin taşma günü olan 16 Ocak
  miktarının memnuniyet edici     Özçınar, su miktarının en üst                                         alındığını ve herhangi bir taşkın  günü de su akışının hızlanması ile
  seviyeye ulaşarak, Güzelyurt     seviyede olduğunu suyun                                            yaşanmamasının sevindirici      birlikte 20 kamyon stabilize
  Derivasyonunun uzun yıllardan    tamamen havzada tutulduğunu                                          olduğunu söyledi. Göletin      malzeme ile set oluşturularak
  sonra doluluk oranına ulaştığını   denize gitme durumunun söz                                           taşmasından bir gün önce gerekli   olası bir su taşkının önlendiğini
  söyledi.               konusu olmadığını vurguladı.                                          inceleme ve çalışmanın        söyledi.
                                      DERE ISLAHI FAYDALI OLDU       kapsamında dereye yapılan yeni
  SU KONTROL ALTINDA          BELEDİYE GEREKLİ TÜM        Kent park projesi kapsamında     düzenleme ve yapılanma
  Güzelyurt su aküferinin beslenme ÖNLEMLERİ ALDI             yapılan dere ıslahının faydalı    derivasyondan akan suyun
  kaynağının Güzelyurt Göleti     Güzelyurt Belediye Başkanı     olduğuna da dikkat çeken Özçınar akışında ve yeraltı kaynaklarının
  olduğunu anımsatan Özçınar,     Mahmut Özçınar, yağış sonrası    planlama çalışmaları ile şu anda   beslenmesinde önemli rol
  göleeki suyun kontrollü bir     Göletin taşması nedeni ile     gelen suyun tümünün yeraltı     oynamıştır.
  şekilde su havzalarına dolduğunu   Güzelyurt Belediyesi’nin aldığı   kaynaklarına giiğini ifade ei.
  dolayısıyla suyun aküfere drene   tedbirlerle suyun kontrol altına                     Dere yatağı düzenlemesinde
  edildiği noktaya ulaşmasının     alındığını ve herhangi bir taşkın  Güzelyurt Belediyesi tarandan    yapılan yağmur suyu drenaj haı
  bölgede memnuniyet yaraığına    yaşanmadığını vurguladı.      etaplar halinde yapımı devam     yağışlar sonrası suyun sağlıklı bir
  dikkat çekti.                              eden Kent Park Projesi        şekilde dere yatağına ulaştığını
                                                         göstermiştir.


                                                                                                                   24 Haziran 2018 tarihinde yapılan yerel kuruluş organları genel
                                                                                KIBRIS TÜRK BELEDİYELER                       seçimleri sonrası Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar
                                                                                                                  altıncı dönem Belediye Başkanlığına seçildi.
                                                                                  BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NA                      Yerel seçimler sonrası yapılan Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği

                                                                                MAHMUT ÖZÇINAR SEÇİLDİ.                       65. Genel Yönetim Kurulu toplantısı sonrası Güzelyurt
                                                                                                                  Belediye Başkanı Mahmut Özçınar Kıbrıs Türk Belediyeler
                                                                                                                  Birliği Başkanlığına seçildi.
   1   2   3   4   5   6   7