Page 6 - Güzelyurt Belediyesi
P. 6

Mart 2019       6                                                              Mart 2019       7

                                   G ÜZ E LYU R T
                                                                             Şenlik Çıkmazı
                                                                             Şenlik Çıkmazı
                                  Günleri                                        beğeni topladı
                                  Günleri


                                                                           Güzelyurt Belediyesi Şehir
                                                                           Tiyatrosu Tiyatro Günleri      rağmen gitmeyi
                                                                                              düşünmüyorlardır.
  TİYATRO GÜNLERİ YOĞUN İLGİ İLE SONA ERDİ.                                                     kapsamında sahnelediği “Şenlik    Çünkü yıllara yenik düşen o
                                                                           Çıkmazı” adlı oyunla
                                                                           sanatseverlerin karşısına çıktı.   gizemli evde, yarınlara ümitle
  Güzelyurt Belediyesi’nin XV.’sini  oyunlar AKM’de halka ücretsiz                                         Erkan Gündüz’ün yazdığı, Bekir    bakmalarını sağlayan bir sır
  gerçekleştirdiği Tiyatro Günleri  sahnelenirken, genel olarak tüm                                        Kara’nın yöneiği oyunda ‘Şen    gizlidir. Bu sır ise onları birbirine
  bu yıl 16 Ekim-22 Aralık 2018    oyunlara ilgi yoğundu. Yetişkin                                        Mahalle, eski bir roman       daha çok kenetliyordur.
  tarihlerinde gerçekleşti. 4 çocuk  oyunlarında yaklaşık 2500                                           mahallesidir.            Lakin bu durum uzun
  oyunun 8 seans olarak        izleyiciye ulaşıldı.                                                                sürmeyecektir.
  sahnelendiği Tiyatro Günlerinde                                                          Yol geçmez, insan görmez bu
  kreş, anaokul ve ilköğretim     XV. Tiyatro Günleri’ne bu yıl Onat                                       mahallede artık ne bir darbuka    Kentsel dönüşüm ile mahallerinin
  kurumları davet edildi ve      Ateş, Kıbrıs Türk Devlet                                            vuruyor ne de çocuklar        yıkılacağını öğrenen Süleyman ve
  ulaşımları belediye tarandan    Tiyatrosu, Mersin Büyükşehir                                          sokaklarında oynuyordur.       diğer Romanlar, hem sırlarını hem
  sağlandı.              Belediye Tiyatrosu, Adana                                                              de mahallelerini korumak için bir
                    Büyükşehir Tiyatrosu,                                             Herkes başka bir hayal ve umutla   çare aramaya başlarlar.
  Çocuk oyunlarında yaklaşık 2800   Beyarmudu Belediyesi, Adana-                                          mahalleden birer birer ayrılmış ve
  çocuk izleyici sayısına ulaşıldı.  Seyhan Belediyesi, Zalihe                                           o neşeli günler tarihe karışmıştır. Şehir Tiyatrosu “Şenlik Çıkmazı”
  Tiyatro Günleri kapsamında     Susuzlu Tiyatrosu, Çatalköy                                                             adlı oyunu ile gerek ülkemizde
  gerek yerli gerekse Türkiye’den   Belediyesi Tiyatro Su, Güzelyurt                                        Fakat gidenlere rağmen        gerekse yurtdışı tiyatro
  gelen ekiplerin katılımıyla toplam  Belediyesi Şehir Tiyatrosu                                          kalanlarda vardır. Mahallenin    etkinliklerinde sahnelenmeye
  7 yetişkin oyunu sahnelendi. Tüm  ekipleri yer aldı.                                               ağabeyi Süleyman ve ona uyan     devam edecek.
                                                                           birkaç aile, tüm olumsuzluklara   GÜZELYURT BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU ÖDÜLLENDİRİLDİ.


  Yazarlığını ve yönetmenliğini Gül pansiyon oyununda
  Bekir Kara’nın yapıp      insanların günlük
  Güzelyurt Belediyesi Şehir   hayatlarında yaşamakta
  Tiyatrosu’nun sahnelediği   oldukları maddi ve manevi
  komedi oyunu “Gül Pansiyon”  sıkıntılarını kendi
  XVIII. Direklerarası KKTC   çevrelerinde çözememeleri
  Seyirci Ödülleri kapsamında  sonucu sığınmış oldukları
  Özgün yeni oyun ödülüne    pansiyonda atlatmaya
  layık görüldü.         çalışmalarını konu alıyor.
  Tiyatro ekibimize ödülü 5   Şaziye Numanoğlu, Mehmet
  Aralık 2018 tarihinde  Girne  Çangar, Gülen Rüstemoğlu,
  Belediyesi ODA         Rüstem Tüccar, Hüseyin
  Tiyatrosunda takdim edildi   Emiroğlu, Fadime Seran,
  Geçtiğimiz yıl sahnelenen ve Bilge Özikiz’in rol aldığı
  büyük beğeni toplayan oyun oyunda ses-ışık ve efekt
  hem ülkemizde hem de      Seylan Zeybek Bolçocuk,
  Türkiye’de çıktığı turnelerde Jale Dinarlı sahne amirliği
  de büyük ilgi gördü.      Sercan Avcı yapıyor.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11