Page 4 - Güzelyurt Belediyesi
P. 4

Mart 2019       4                                                              Mart 2019       5


   YAĞIŞLAR SONRASI   NARENCİYE   ÜRETİCİLERİNİN
   YÜZÜ GÜLDÜ.  BARAJIN DOLMASI           Yıllar içerisinde tarım politikası
  NARENCİYEYİ NASIL          oluşturulmadığını, 2019 yılına                                                                          Bahçe yollarının bakımı için Güzelyurt Belediyesi tarandan iş
  ETKİLEYECEK?            girdiğimiz bu günlerde 74 bin                                                      BAHÇE YOLLARINI araçları ile yapılan yoğun çalışmalar etaplar halinde devam ediyor.
  Güzelyurt Su aküferinin       dönümden 44-45 sene içinde 30
  narenciye üretiminin ana merkezi  bin dönüme düştüğünü kaydeden                                             DÜZENLEME ÇALIŞMALARI Yapılan bölgesel program dahilinde sürdürülen çalışmalarda
  Güzelyurt’ta olmasına rağmen    Alioğlu, 44 senede 44 dönümün                                                                           greyderlerle yapılan zemin düzeltme çalışmaları sonrası elenmiş
  yeraltı sularının azalması ve    kaybedildiğine işaret ei.                                                          DEVAM EDİYOR!
  tuzlanması sonucu ürün kalitesini                                                                                           stabilize malzeme serilmekte ve ardından silindirlerle sıkıştırma
  etkileyen en önemli unsurlardan   “YAĞIŞLAR SEVİNDİRDİ”                                                                               işlemi yapılmakta.
  biriydi.              2018-2019 tarihlerinde yağan
  Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri  dolgun yağışlar hem üreticileri
  Birliği Ali Alioğlu Güzelyurt    hem de vatandaşları sevindirdi.
  Barajının dolması sonrası      Yağan yağmurlar neticesinde
  narenciye sektörüne nasıl      dere ve göletlerin %100
  yansıyacağını gazetemize      dolduğunu kaydeden Alioğlu,
  değerlendirdi.           4-5 sene içerisinde gerek
                    narenciye gerekse sulu tarımda
  Alioğlu “BARAJ SULU TARIMA     sıkıntı yaşamayacağımızı
  CAN VERECEK”            vurguladı.
  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti en  Barajların kapasitelerinin daha da
  büyük su havzasının Güzelyurt    artırılarak uzun yıllar gerek sulu
  bölgesinde olduğunu anımsatan    alanda yada farklı alanda
  Alioğlu, Güzelyurt Barajı’nın 1.5  kullanabilme noktasından
  m³ sudan oluştuğunu söyledi.    faydalanabiliriz diyen Ali Alioğlu,
  Ülkemizde son aylarda dolgun    bunları yapmak için geç
  gelen yağışlardan sonra       kalınmadığını ifade ei.
  Güzelyurt Barajının dolduğunu ve
  4-5 yıl bölgede sulu tarım     Ülkemizde tarımsal alandaki can
  sektörüne can vereceğine dikkat   suyu projesinin temel atma
  çekti.               törenin Türkiye Tarım ve Orman
                    Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de
  Özellikle 1974 sonrası       katılımıyla 2018 yılında
  Güzelyurt’tan yer altına döşenen  gerçekleştirildiğini anımsatarak,
  borularla yaşam hakkı olan diğer  projenin 3 yıl içinde
  beldelere suyun ulaştırılması,   tamamlanarak bölge halkı ile
  yıllar içerisinde suyun       buluşturulacağını söyledi. Ali
  azalmasının bölgedeki sulu tarımı  Alioğlu, asrın projesinin
  olumsuz yönde etkilediği söyledi.  tamamlanmasına kadar geçen
                    süreçte Güzelyurt Barajının
  “74 BİN DÖNÜMDEN 30 BİN       besleyeceği yeraltı sularıyla
  DÖNÜME DÜŞTÜK”           tarımsal alanda kullanılacak
  Yıllarca bir tarım politikasına   suyun buradan faydalanacağını
  sahip olamadığımızdan ve sulama   söyledi.
  suyunun azlığı, tuzlanması,     Dere yatağı düzenlemesinde
  ürünün pazarlamasında yaşanan    yapılan yağmur suyu drenaj haı
  sorunlar 74 bin dönüm narenciye   yağışlar sonrası suyun sağlıklı bir
  bugün 30 bine düştüğünü       şekilde dere yatağına ulaştığını
  söyledi.              göstermiştir.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9