Page 3 - Güzelyurt Belediyesi
P. 3

Mart 2019 2                                      Mart 2019       3

 ÖZÇINAR “YAĞIŞLAR Güzelyurt Belediyesi’nin MEMNUNİYET VERİCİ” almış olduğu tedbirler olası


  zararı önledi. Güzelyurt Belediye Başkanı  • 1974 sonrası ilk kez suyun  Güzelyurt Belediye Başkanı  yapıldığını, olası bir taşkında
 Mahmut Özçınar Aralık 2018-  havzaya ulaştığını, havzanın  Mahmut Özçınar, yağış sonrası  kullanılmayı düşünülen
 Ocak 2019 tarihlerini kapsayan  yeraltı su kaynaklarının  Göletin taşması sonrası  malzemelerin tedbir amaçlı hazır
 dönemde ülkemizde ve  zenginleştirilmesi adına en  Güzelyurt Belediyesi’nin aldığı  bekletildiğini anlaı.
 bölgemizde yaşanan yağış  önemli nokta olduğunu belirten  tedbirlerle suyun kontrol altına  Göletin taşma günü olan 16 Ocak
 miktarının memnuniyet edici  Özçınar, su miktarının en üst  alındığını ve herhangi bir taşkın  günü de su akışının hızlanması ile
 seviyeye ulaşarak, Güzelyurt  seviyede olduğunu suyun  yaşanmamasının sevindirici  birlikte 20 kamyon stabilize
 Derivasyonunun uzun yıllardan  tamamen havzada tutulduğunu  olduğunu söyledi. Göletin  malzeme ile set oluşturularak
 sonra doluluk oranına ulaştığını  denize gitme durumunun söz  taşmasından bir gün önce gerekli  olası bir su taşkının önlendiğini
 söyledi. konusu olmadığını vurguladı. inceleme ve çalışmanın  söyledi.
 DERE ISLAHI FAYDALI OLDU kapsamında dereye yapılan yeni
 SU KONTROL ALTINDA BELEDİYE GEREKLİ TÜM  Kent park projesi kapsamında  düzenleme ve yapılanma
 Güzelyurt su aküferinin beslenme ÖNLEMLERİ ALDI yapılan dere ıslahının faydalı  derivasyondan akan suyun
 kaynağının Güzelyurt Göleti  Güzelyurt Belediye Başkanı  olduğuna da dikkat çeken Özçınar akışında ve yeraltı kaynaklarının
 olduğunu anımsatan Özçınar,  Mahmut Özçınar, yağış sonrası  planlama çalışmaları ile şu anda  beslenmesinde önemli rol
 göleeki suyun kontrollü bir  Göletin taşması nedeni ile  gelen suyun tümünün yeraltı  oynamıştır.
 şekilde su havzalarına dolduğunu  Güzelyurt Belediyesi’nin aldığı  kaynaklarına giiğini ifade ei.
 dolayısıyla suyun aküfere drene  tedbirlerle suyun kontrol altına  Dere yatağı düzenlemesinde
 edildiği noktaya ulaşmasının  alındığını ve herhangi bir taşkın  Güzelyurt Belediyesi tarandan  yapılan yağmur suyu drenaj haı
 bölgede memnuniyet yaraığına  yaşanmadığını vurguladı. etaplar halinde yapımı devam  yağışlar sonrası suyun sağlıklı bir
 dikkat çekti. eden Kent Park Projesi  şekilde dere yatağına ulaştığını
 göstermiştir.


                                         24 Haziran 2018 tarihinde yapılan yerel kuruluş organları genel
       KIBRIS TÜRK BELEDİYELER                      seçimleri sonrası Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar
                                        altıncı dönem Belediye Başkanlığına seçildi.
        BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NA                      Yerel seçimler sonrası yapılan Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği

      MAHMUT ÖZÇINAR SEÇİLDİ.                       65. Genel Yönetim Kurulu toplantısı sonrası Güzelyurt
                                        Belediye Başkanı Mahmut Özçınar Kıbrıs Türk Belediyeler
                                        Birliği Başkanlığına seçildi.
   1   2   3   4   5   6   7   8